Початковий вплив державних реєстрів бенефіціарної власності: Україна

Новаторський підхід України

1. Прихильність до центрального та публічного реєстру

Закон України 2014 року «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» вимагає, щоб усі компанії подавали інформацію про своїх бенефіціарних власників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, індивідуальних підприємців та громадських формувань (ЄДР). [8] ЄДР був офіційно створений у вересні 2015 року після деяких затримок, пов'язаних із процесом початкової звітності. Міністерство юстиції України є уповноваженим органом, який відповідає за створення, забезпечення та технічну підтримку реєстру, а також за нагляд за дотриманням нормативних вимог. Дані доступні онлайн для пакетного завантаження та через інтерфейс прикладного програмування (API) на спеціальному веб-сайті Міністерства юстиції [9], а також на Єдиному державному порталі відкритих даних України [D] dта у Відкритому реєстрі власників. [E]

2. Поточні зміни у реєстрі

З моменту створення ЄДР українське законодавство щодо ПБВ оновлювалося кілька разів. Найбільш важливим з цих оновлень була нова вимога до всіх осіб, що звітують, про повторне надання інформації про бенефіціарних власників у період з липня по жовтень 2021 року та про надання більш детальної інформації. [F] Це сталося після ухвалення нового закону про боротьбу з відмиванням грошей (ЗБВГ) у квітні 2020 року, який розширив визначення кінцевого бенефіціарного власника, включивши до нього будь-яку особу, яка має вирішальний вплив на компанію або контролює її діяльність. Закон вимагав повідомляти про характер та охоплення бенефіціарних власників, зокрема інформацію про вигоди, частки участі та вплив власника. [10] Компанії повинні надавати схематичне зображення всіх осіб, які безпосередньо або опосередковано володіють юридичною особою самостійно або спільно з іншими особами. [11]

Проте практичні проблеми зі звітністю викликали затримку у реалізації, і крайній термін подання було продовжено до липня 2022 року. [12] Використання паперових формулярів призвело до тривалого очікування в чергах і позначилося на дотриманні нормативних вимог. У світлі цих проблем уряд України розглядав питання про звуження обсягу реєстру, щоб виключити з нього, наприклад, некомерційні організації. Такого звуження сфери дії законодавства вдалося уникнути, зокрема завдяки організованому опору з боку громадянського суспільства, хоча бізнес продовжує оскаржувати закон на тій підставі, що нові вимоги є необґрунтованим тягарем та вторгненням у приватне життя. [13]

3. Посилення перевірки та структури даних

Незважаючи на те, що Україна є одним із перших прихильників реформи ПБВ, платформа та дані про бенефіціарних власників в Україні страждають від серйозних проблем із якістю. Реєстр називають «важкодоступним та погано організованим», і стверджують, що [14] дані «дуже низької якості». [15] Новий процес реєстрації спрямований на вирішення цих проблем. Для цього потрібні засвідчені копії як іноземних, так і внутрішніх паспортів бенефіціарних власників, [16] що дозволить ввести до публічного реєстру можливість включення унікальних ідентифікаторів. Це також розширить можливості влади щодо перевірки осіб, які повідомляють інформацію в ЄДР, та зазначених бенефіціарних власників. Раніше українське законодавство не передбачало подання документів, що підтверджують особу бенефіціарних власників, і в ньому не було унікальних ідентифікаторів, що обмежувало його інтеграцію з іншими наборами даних.

Крім того, інформацію про «кінцевого бенефіціарного власника» виділено в окреме поле даних. До цього реєстратори вводили інформацію про бенефіціарного власника разом із «засновниками» компанії у вигляді довільного тексту в одному полі (тут «засновники» означають поточних і минулих акціонерів, включаючи осіб, які заснували компанію), що не давало змоги їх розрізнювати. Чітке відокремлення бенефіціарних власників від інших типів зацікавлених сторін підвищить зручність використання, полегшивши ідентифікацію бенефіціарних власників у даних. [17]

4. Розширення охоплення та деталізації

Після того, як нове вікно звітності закриється в липні 2022 року, реєстр повинен включати більше організацій та докладнішу інформацію про їхні структури власності. Публічні компанії більше не звільнятимуться від зобов'язання звітувати про бенефіціарних власників, і всі організації, що звітують, будуть надати діаграму або таблицю з докладним описом їхніх прямих та непрямих структур власності. Діаграма власності повинна показувати зв'язки між фізичними та юридичними особами та юридичними домовленостями, такими як трасти у структурі власності компанії, а також характер впливу кожного учасника. [18] Інформація про бенефіціарних власників підлягає оновленню щорічно протягом 14 днів, а про будь-які зміни структури власності або відомостей про власника слід повідомляти протягом 30 днів. [19] Незважаючи на проблеми з дотриманням нормативних вимог, нещодавні поправки до українського законодавства щодо ПБВ є продовженням ітеративного підходу країни до реформи ПБВ.

Виноски

[D] Див.: “Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Програма прозорості та підзвітності в державному управлінні та послугах, без дати, https://data.gov.ua/dataset/1c7f3815-3259-45e0-bdf1-64dca07ddc10.

[E] Див.: “Open Ownership Register” (Відкритий реєстр власності), Open Ownership, без дати https://register.openownership.org/. Дані щодо України наразі доступні лише до середини 2020 року, оновлені дані будуть регулярно імпортуватися до реєстру з першого кварталу 2021 року.

[F] Нові рекомендації мають назву «Положення про форму та зміст структури власності». Див.: “Ukraine issues new guidance on beneficial ownership reporting” («Україна видає нове керівництво щодо звітності про бенефіціарну власність»), Wolters Kluwer, 3 серпня 2021 р., https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/ukraine-issues-new-guidance-on-beneficial-ownership-reporting.

Кінцеві примітки

[8] Olyana Gordiyenko і Zoryana Matviychuk, “Ukraine: Upfront Disclosure of Beneficial Ownership Now Required” (Україна: тепер вимагається попереднє розкриття бенефіціарної власності), Global Compliance News, 27 жовтня 2014 p., https://www.globalcompliancenews.com/2014/10/27/ukraine-upfront-disclosure-of-beneficial-ownership-now-required/.

[9] Див.: “Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Міністерство юстиції України, без дати, ​​https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search.

[10] “Extractive Industries Transparency Initiative National Report of Ukraine 2019” (Ініціатива прозорості видобувних галузей. Національний звіт України за 2019 р.»), EY і ІПВГ України, липень 2021 р., https://eiti.org/files/documents/ukraine_report-eiti_en_2019_final.pdf.

[11] “Затверджено Положення про форму і зміст структури власності”, MeDoc, 10 червень 2021 р., https://medoc.ua/blog/zatverdzheno-polozhennja-pro-formu-i-zmist-strukturi-vlasnosti.

[12] “Deadline for disclosure of UBOs and ownership structure postponed for nine months” (Термін розкриття КБВ і структури власності перенесено на дев’ять місяців), Sayenko Kharenko, 11 жовтня 2021 р., https://sk.ua/news/deadline-for-disclosure-of-ubos-and-ownership-structure-postponed-for-nine-months/.

[13] Там же.

[14] Центр Протидії Корупції, “Beneficial owner: What is inside Ukrainian business register” (Бенефіціарний власник: Що всередині реєстру підприємств України).

[15] Bullough, 278.

[16] “New requirements on disclosure of ultimate beneficial owners by Ukrainian companies” (Нові вимоги щодо розкриття українськими компаніями кінцевих бенефіціарних власників), Sayenko Kharenko, без дати https://sk.ua/wp-content/uploads/2021/07/sk-disclosure-of-ultimate-beneficial-owners.pdf.

[17] Центр Протидії Корупції, “Beneficial owner: What is inside Ukrainian business register” (Бенефіціарний власник: Що всередині реєстру підприємств України)

[18] “Ukraine issues new guidance on beneficial ownership reporting” («Україна видає нове керівництво щодо звітності про бенефіціарну власність»), Wolters Kluwer.

[19] Там же.

Next page: Практичні приклади