Початковий вплив державних реєстрів бенефіціарної власності: Україна

Загальний вплив

Україна стала першою країною у світі, яка почала вимагати від компаній розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та яка зробила цю інформацію загальнодоступною. Вона була однією з перших, хто впровадив центральний та загальнодоступний реєстр бенефіціарних власників. Наявність загальнодоступного реєстру бенефіціарних власників означає, що правоохоронні органи, підприємства, журналісти та громадяни по всьому світу можуть отримати доступ до інформації про бенефіціарних власників компаній в Україні.

Досвід України також свідчить про важливість оприлюднення даних про бенефіціарних власників відповідно до рекомендації, викладеної в Принципах відкритої власності для ефективного розкриття інформації про бенефіціарну власність (Принципи Відкритої Власності), згідно з якими достатній обсяг даних повинен бути у вільному доступі для громадськості, щоб максимізувати їхню потенційну дію. [77] Без державного реєстру оцінка даних, подібна тієї, яку проводить Центр Протидії Корупції, була б неможливою. Цей тип аналізу створює для підприємств відповідальність за надання точних даних про бенефіціарних власників, а для уряду – відповідальність за дотримання закону. Публічний доступ є ключем до широкого використання даних третіми сторонами, які не є органами влади, що, як показує досвід України, може допомогти підвищити якість даних та результат. [78] Публічні дані, незважаючи на обмежений характер їхньої точності, можуть допомогти активістам із боротьби з корупцією пролити світло на відносини та шляхи впливу. Подальша робота з перевірки та валідації допоможе забезпечити, щоб ЄДР найкраще відображав справжню природу власності та контролю в економіці України.

Якщо Україна продовжуватиме зміцнювати свої амбітні результати прихильності до ПБВ, її досвід покаже, як можна ще більше підвищити ефективність даних про бенефіціарних власників, якщо ці дані будуть доступні у добре структурованому форматі, який дозволяє легко аналізувати та пов'язувати їх з іншими наборами даних. Відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей 2020 року ЄДР повинен мати більш структуровані дані, бути більш актуальним та забезпечувати найкраще наочне подання повних ланцюжків володіння компаніями. Важливо відзначити, що унікальні ідентифікатори мають дозволити користувачам даних легше інтегрувати публічні реєстри України, однозначно ідентифікуючи людей та компанії у наборах даних. [79] Звітність про структури власності також має полегшити виявлення зв'язків між юридичними та фізичними особами, які інакше могли б залишитися прихованими.

Коли дані про бенефіціарних власників є структурованими та функціонально сумісними, їх також легко перевірити, і можна використовувати ширший спектр механізмів перевірки. [80] У міру покращення якості даних можна буде проводити лонгітюдний аналіз корисності даних про бенефіціарних власників на різних термінах. Проте використання цих переваг залежить від постійного прогресу. Наведені вище конкретні дослідження показують, що обмежені дані, що містяться в ЄДР, мають певний рівень корисності, але реєстр ще далекий від того, щоб досягти свого потенційного результату. Повна реалізація оновлених вимог уряду щодо звітності на 2021 рік та значний прогрес у перевірці даних залишаються життєво важливими.

Кінцеві примітки

[77] “The Open Ownership Principles” (Принципи відкритої власності), Open Ownership, оновлення в червні 2021 р., https://www.openownership.org/uploads/oo-guidance-open-ownership-principles-2021-07.pdf.

[78] “The Open Ownership Principles – Public access” (Принципи відкритої власності – Публічний доступ), Open Ownership, оновлення в липні 2021 р., https://www.openownership.org/principles/public-access/.

[79] “The Open Ownership Principles – Sufficient detail” (Принципи відкритої власності – Достатня деталізація), Open Ownership, оновлення в липні 2021 р., https://www.openownership.org/principles/sufficient-detail/.

[80] “The Open Ownership Principles” (Принципи відкритої власності), Open Ownership.