Эцсийн өмчлөлийг хуульд хэрхэн тодорхойлох: Тодорхойлолт ба босго

Download document

Publication type
Briefing
Publication

Sections
Research

Open Ownership Principles
Definition

Оршил

Эцсийн өмчлөлийн (ЭӨ) бүртгэлийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэхийн тулд хуулийн цоорхойг багасгаж, өгөгдлийг аль болох хэрэгцээтэй болгох нь чухал. ЭӨ-ийн хууль ёсны тодорхойлолт ба түүнтэй холбоотой босго нь мэдээлэл ил болгох дүрмийг гаргах үндэс болдог. Энэхүү бодлогын товч танилцуулгын зорилго нь бодлого боловсруулагчид болон эцсийн өмчлөлийн ил тод байдлыг хэрэгжүүлэгч, дэмжигчдэд ЭӨ-ийг хуульд хэрхэн тодорхойлох, зохих босго түвшинг тогтооход шаардлагатай шийдвэрүүдийг эргэцүүлэх, мөн тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар бодолцоход туслахад оршино.

Next page: Тойм